Firmele de taxi produc cea mai vizibilă evaziune fiscală iar statul șuieră pe coline.

Nu este ceva nou că în Republica Moldova evaziunea fiscală și economia subterană  (engleză: ”black economy”) sunt la apogeu. Guvernarea tot încearcă să lupte cu ea dar până ce succesul prea puțin ne zâmbește. Să începem cu începutul: câte ceva despre evaziunea fiscală: Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanță cu…